Chưa được phân loại

Lựa chọn trung tâm Anh ngữ tại Hà Nam thế nào là sai lầm

Lời khuyên giúp bạn thành công cùng chương trình học ở nước ngoài

Ngày nay, du học đã trở thành lựa chọn quen thuộc của những bạn trẻ nhằm mở rộng vốn kiến thức và kinh nghiệm sống. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Việt Nam, các khoá học IELTS và hoàn thành thủ tục liên quan, bước đến “trời Tây”, các bạn sẽ phải đối […]

Đọc thêm

  • posted by admin |
  • Thứ Sáu Tháng Chín 28, 2018

Với ưu điểm 3T vượt trội: Teacher (Giáo viên), Textbook (Giáo trình) và Technology (Công nghệ), Apax English đã mở ra một cuộc cách mạng về ngôn ngữ, để từ đó các em sẽ tự tin suy nghĩ, tư duy và phản biện bằng tiếng Anh, không qua chuyển ngữ. Giảng dạy không chỉ đi […]

Đọc thêm